(262) 300 41 41

info@akademihastanesi.com.tr

D-100 Karayolu No:22-24 Yahya Kaptan Durağı

Ovacık Mah. Başiskele / Kocaeli

Sosyal Medya
Akademi Hastanesi  >  Tıbbi Bölümler  >  Obezite Cerrahisi

Günlük alınan enejjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vucutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. . Anlaşılacağı üzere obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir HASTALIK olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. (Türkiye halk sağlığı kurumu)

OBEZİTE NASIL ÖLÇÜLÜR ve SINIFLANDIRILIR

Basit olarak obezite BMI(Vücut kitle endeksi ) değeriyle ölçülebilir. BMI kilonun uzunlugun karesine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamsal bir sonuçtur ve obezite bu sonuca sınıflandırılır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş sınıflamaya göre;

 • Kısaca yapılacak bir sınıflamayla
 • 18.5 altında BMI Az kilolu
 • 18.5 – 24.9 Normal Kilo
 • 25.0 – 29.9 Fazla Kilo
 • 30.0 – 39.9 Obez
 • 40.5 ‘ın üzeri Morbid (ciddî) obez olarak belirlenmiştir

NEDEN OBEZ OLURUZ?

Obezite hastalığı sık sık ve yüksek oranlarda kalorili beslenme düzeniyle yaşayan, fiziksel olarak etkinliğin ya da egzersiz yapmanın az olduğu kişilerde görülmektedir. Bunun dışında genetik olarak yatkın olma, hormonal bozukluklar, psikolojik sorunlar ve akabinde kullanılan antipsikotik ilaçlar da obeziteyi tetikleyen sebepler arasındadır.

Halk arasında, obezite hastalığının metabolizma hızının düşüklüğüyle ilişkili olduğu yönünde bir kanı olsa da, bu aslında nadir görülen bir sebeptir.

Yapılan çalışmalar şişmanlık oluşumunda kalıtım veya genetik faktörlerin% 25-40 oranında rol oynadığını göstermiştir. Şişman kişilerin çocuklarında şişman olmayanlara göre şişmanlık görülmesi 2-3 kat fazladır. Anne ve babanın her ikisinin şişman olması durumunda çocukların%80′ ninde erişkin yaşta şişmanlık gelişir.

BEN OBEZ MİYİM?

Boyu 170 cm kilosu 120 kg olan bir kişinin BMI değeri:1,7*1,7=2,89 120/2,89=41,5 olup morbid obezite hastasıdır ve mutlak tedavi gerektirir. Dünya sağlık örgü BMI değeri 30 ve üstü olan tüm kişileri obez kabul etmiştir

OBEZİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK MIDIR?

Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistten oluşan bir ekip ve multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinin yalnızca birini seçmek yanlış bir seçenektir obezite tedavi secenekleri bir arada kullanıldığında başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.  Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde azalması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır.  Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler;

Obezitede beslenme tedavisi ile:

 • Vücut ağırlığının, boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 – 24.9 kg/m2) düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisinin bireye özgü olduğu unutulmamalıdır. Başlangıçta belirlenen hedefler, bireyin olması gereken ideal ağırlığı olabildiği gibi, ideal ağırlığının biraz üzerinde de olabilir.
 • Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Amaç, bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığını sürdürmesidir.
 • Vücut ağırlığı boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 – 24.9 kg/m2) düzeye geldiğinde tekrar ağırlık kazanımı önlenmeli ve kaybedilen ağırlık korunmalıdır.

Egzersiz tedavisinin ağırlık kaybını sağlamadaki etkisi halen tartışmalı olsa da, fiziksel aktivitenin yağ dokusu ve karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığı, diyet yapıldığında görülebilen kas kütle kayıplarını önlediği kesin olarak kabul edilmektedir. Egzersiz tedavisi ile, tıbbi beslenme tedavisini destekleyici nitelikte bireylerin ağırlık kazanımları engellenebilmekte, zayıflama ve tekrar ağırlık kazanmanın önlenmesi sağlanmaktadır.

Yetişkinlerin her gün ortalama 30 dakika orta şiddette egzersiz yapması önerilmektedir. Bu düzey bir aktivite günlük 840kj (200kkal) enerji tüketimini sağlar. Obez kişilerde her gün fiziksel olarak aktif olmak amaçlanmaktadır. Enerji harcaması kişinin vücut ağırlığı ve aktivite şiddetine göre değişir.

Egzersiz tedavisinin temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir :

 • Egzersizin Türü  ; Yürüyüş, Günlük Yaşam Aktivitelerinde Artış, Direnç Egzersizleri
 • Egzersizin Sıklığı; Her gün veya en az 5 gün/hafta
 • Egzersizin Süresi; 40-60 dk/günde 1 kez, 20-30 dk/günde 2 kez
 • Egzersizin Şiddeti; Maksimal Oksijen Tüketiminin % 50-70’i

Obez bireyde, egzersiz programının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konular, enerji harcamasını artırırken yaralanma riskinin en düşük düzeyde tutulmasıdır. Önerilen egzersiz programı, bireye özgü olmalı, eğlenceli, uygulanabilir ve bireyin günlük yaşam alışkanlıkları ile uyumlu olmalıdır.

Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı, olumlu davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline gelmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Davranış değişikliği tedavisinin basamakları:

 1. Kendi kendini gözlemleme
 2. Uyaran kontrolü
 3. Alternatif davranış geliştirme
 4. Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme
 5. Bilişsel yeniden yapılandırma
 6. Sosyal destek

Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güvenirliliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan etiyolojiye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.

Obezite tedavisinin başarılı olması için hastanın ilaç tedavisinin yanı sıra tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz tedavisini sürdürmeyi kabul etmesi ve düzenli olarak kontrollere gelmesi gerekmektedir.

Obezitede cerrahi yaklaşım temelde iki aşamalıdır;

Bariyatrik cerrahide amaç vucuda alınan enerjinin azaltılmasına yöneliktir.  Bu amaçla gastrik bypass ameliyatları(hem emilim bozan hem de mide hacim küçültücü) , mide hacim kücültücü ameliyatlar yapılmaktadır verilen fazla kiloların ardından .

Vücudun çeşitli bölgelerinde lokalize olmuş mevcut yağ dokularının uzaklaştırılmasıdır. Bu tedavi estetik ağırlıklıdır .

OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR?

Obezite cerrahisi şu anda tüm dünyada en etkili en başarılı en hızlı ve kalıcı kilo vermeyi sağlayan tedavi yöntemidir. Şu unutulmamalıdır ki obezite multidsipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır. Bu tedavideki en büyük etken hastadır kalıcı bir tedavi için mutlaka hasta uyumu gereklidir.

OBEZİTE CERRAHİSİ HANGİ HASTALARA YAPILIR

BMI endeksi 40 ve üzeri olan diğer tedavi yöntemleriyle başarı sağlanamamış olan hastalara önerilmektedir. Bununla birlikte BMI indeksi 35 olup ek hastalığı olan kişilerde de öerilmektedir.

Operasyon sonrası ilk 24 ay gebe kalınması önerilmediğinden kısa vadede gebelik planlayan hastalara önerilmemektedir.

OBEZİTE CERRAHİSİ TEKNİKLERİ NELERDİR

Öncelikle obezite cerrahi tekniklerinin tamamı laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan operasyonlardır. Bazı durumlarda açık cerrahiye geçilmektedir.

Obezite cerrahisi 2 kısma ayrılabilir.

1- Hacim küçültücü ameliyatlar

Bu grupta tüp mide , mide katlama ve

2- Emilim bozucu ameliyatlar

Neden cerrahi tedavi:

Cerrahi tedavi obezite tedavisinde en etkili ve güvenli bir yöntemdir. Çünkü cerrahi tedavi

– hastalara motivasyon katar

– verdikleri kararın ne kadar zor ama ne kadar doğru bir karar olduğunu hatırlatır

-erken dönemde hızlı ve etkili kilo kaybı sağlar

-bu hızlı ve etkili kilo kaybı da kendine olan güveni ve inancı arttırır ve bu da kilo kaybının devamını sağlar

– herşeyden önemlisi  obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlatır

-diyabet , hipertansiyon , kolesterol yüksekliği , eklem problemleri ,solunum problemleri gibi ek hastalıkların kısa dönem sonrasında ya düzelmesine yada kullanılan ilaçların azaltılmasına yardımcı olur

-özellikle insülin kullanan diyabet hastalarının %30 u gastrik by pass ameliyatlarının ertesi günü insülin kullanımından kurtulur ve bu hastaların %70 i de 6 ay içinde insülin ihtiyacından tamamen kurtulur.

-sonuç olarak morbid obezitede cerrahi tedavi altın standart olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri :

Bu ameliyat seçeneklerini ikiye ayırabiliriz

 1. KISITLAYICI AMELİYATLAR
 2. KISITLAYICI VE EMİLİM BOZUCU AMELİYATLAR

KISITLAYICI AMELİYATLAR:

 1. Mide kelepçesi (gastrik silikon band)
 2. Tüp mide(sleeve gastrektomi)
 3. Mide katlama(gastrik plikasyon)
mkd-team-image