(262) 300 41 41

info@akademihastanesi.com.tr

D-100 Karayolu No:22-24 Yahya Kaptan Durağı

Ovacık Mah. Başiskele / Kocaeli

Sosyal Medya
Akademi Hastanesi  >  Tıbbi Bölümler  >  Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahinin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli aşamalardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir.

Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte “Cerrahlık” ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeni ile tüm cerrahi branşlar “GENEL CERRAHİ” adı altında ele alınmıştır. Oysa gelişmelere paralell olarak giderek ayrı organ ya da sistem cerrahi uygulamaları genel cerrahinin bölünüp değişik cerrahi branşların çıkmasına neden olmuştur.

Bu anlamda değerlendirdiğimizde beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz, göz, akciğer cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, üroloji (böbrekler, idrar yolları mesane ve erkek genital organları), kadın-doğum, ortopedi, plastik cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi cerrahi branşlar Genel Cerrahi den ayrılmışlardır.

Bugün “Genel Cerrahi” denince: tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, makat hastalıkları (hemorroid…), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, fıtık cerrahisi anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi, günümüz genel cerrahi kavramı bile oldukça farklı organ ve sistemleri içermekte ve bu konuların tamamlayan bir kişinin (“genel cerrah”) eskiden olduğu gibi hakim olmasına pek imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, günümüzde bu konuların tamamını kapsayan tek bir genel cerrahi eğitimi olmakla beraber, genel eğilim genel cerrahi uzmanlığı sonrasında belli konularda uzmanlaşmak gerektiği yönündedir. Bu anlamda Genel Cerrahiyi Hepato-pankreato-biliyer Sistem veya Karaciğer-pankreas-safra kesesi ve Yolları Cerrahisi, Gastro-intestinal Cerrahi veya Sindirim Sistemi Cerrahisi (yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar ve makat bölgesi hastalıkları) ve Tiroid (endokrin) – Meme Cerrahisi olarak ele almak genel bir uygulamadır.

Genel Cerrahi Doktorlarımız