(262) 300 41 41

info@akademihastanesi.com.tr

D-100 Karayolu No:22-24 Yahya Kaptan Durağı

Ovacık Mah. Başiskele / Kocaeli

Sosyal Medya
Akademi Hastanesi  >  Kalite Çalışmalarımız

Hasta Güvenliği Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri ve Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda yapılacak olan hasta güvenliği ve diğer konularda gelen öneri, beklenmedik olay ve uygunsuzlukları değerlendirmek, planlamak, uygulanması için birimleri organize ve koordine etmek ve uygulamaların uygunluk ve etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Eğitimi Komitesi

Hastane Hizmet Standartları ve Bağlı Kurumları vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda kuruma uygun nitelikte personel alınmasına rehberlik etmesi, tüm personelin sürekli eğitimini sağlanması, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkan tanınmasını sağlamaktan, sosyal organizasyonların koordinasyonundan ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Tesis Güvenliği Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarının politikaları ve Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümlerin yapılarak takibi sağlamak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında hastane politikaları ve Hastane Hizmet Standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

Akılcı İlaç Kullanım Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile Özel Kocaeli Akademi Hastanesi çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ile eczane arasındaki etkin iletişimi sağlamak için yöntem belirlemekten sorumlu kuruldur.

Tıbbi Komite

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında yapılan Tıbbi faaliyetlerin doğru ve etik yöntemler kullanılarak yapılmasının sağlanmasından, kontrol ve koordinasyonundan sorumlu komitedir.

Kalite Konseyi

Kurumun kalite politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinirken hastanenin merkez komitesi olarak görev yapar ve kaynaklarını değerlendirir/yönetir. Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında kalite amaçlarının, hedeflerinin ve politikalarının belirlenmesinde çalışarak aynı zamanda prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Transfüzyon Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi’nin vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Bebek Dostu Hastane Komitesi

Özel Kocaeli Akademi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında anne sütünün teşviki ve anne sütünü, anne sağlığı hizmetlerini, bebek bakımı ve Anne Sütü ile Beslenmenin On Adımını yaygınlaştırmak, Bununla ilgili kurum için ve kurum dışı sosyal projeleri etkin şekilde organize etmek ve yönetmekle sorumlu bir komitedir.

Kalite Direktörü