(262) 300 41 41

info@akademihastanesi.com.tr

D-100 Karayolu No:22-24 Yahya Kaptan Durağı

Ovacık Mah. Başiskele / Kocaeli

Sosyal Medya
Akademi Hastanesi  >  Tıbbi Bölümler  >  Check-Up EMG Non-Invazif Kardiyoloji Ünitesi

EKG Holteri

Tread-mill (Efor Testi)

Tansiyon Holteri

Check-Up EMG Non-Invazif Kardiyoloji Ünitesi
Treadmill (Efor Testi)
Efor Testi Nedir?

Efor testi, kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken, EKG’nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması olarak özetlenebilir. Kalp damar hastalıklarını araştırmada kullanılan testlerden biridir.

Egzersiz “treadmill” adı verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır.

Girişimsel bir işlem olmaması, ucuz olması ve nispeten düşük yan etki oranı nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.

Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek kalp hızı artırılır. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktorumuz tarafından ayarlanarak kalbin yorulması sağlanır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Efor testi gittikçe artırılan ve sıkı sıkıya denetlenen standart fiziksel etkinlik sırasında yapılır. Amacı hastada kalp damar hastalığı bulunup bulunmadığını ortaya koymak ve bazı özel ölçütler aracılığıyla hastalığın ağırlığını belirlemektir.

Kısaca yapılma nedenlerini özetleyecek olursak;

  1. Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini tespit etmek
  2. Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemek
  3. Tedavi sonuçlarını takip etmek için
  4. Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmak
  5. Efor kapasitesinin ölçülmesinde
  6. Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısında önemli rol oynar.
  7. Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder.

 

CHECK- UP NEDİR ?

Check – Up ya da Türkçe karşılığı ile ‘Dönemsel Sağlık Taraması’, belirgin bir şikayeti olmasa da  insanlarda gizli bir biçimce varolabilecek bazı hastalıkları daha erken aşamalarında saptamak amacıyla yapılan görüşme , muayene ve tetkiklerden oluşur.

NİÇİN CHECK- UP ?

O güne kadar kişinin farkında olmadığı hastalıklar veya hastalığa yol açacak durumlar saptanırsa bireylere önleyici tedbirler, örneğin yaşam tarzında (sigara, alkol, egzersiz) ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler önerilebilir veya koruyucu nitelikte tıbbi ve cerrahi tedaviler ve girişimler uygulanabilir. Böylece ileride hastalık oluşumunun önüne geçilebilir veya erken aşamada rahatsızlıkların ilerlemesi engellenebilir.


CHECK – UP PROGRAMLARIMIZ

1. CARDİAK CHECK – UP : Poliklinik Muayene (Kardiyoloji) + Ekokardıografi + Efor Testi + Glukoz + HDL Kolesterol + Total Kolesterol + Trigliserid + Kreatinin + LDL Kolesterol

2. GENEL CHECK – UP : Poliklinik Muayene ( Dahiliye ) + EKG + Glukoz + Kreatinin + SGPT + Tam İdrar + Total Kolesterol + Trigliserid + Kan Sayımı (18 Parametre )  + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

3. MEME CHECK – UP : Poliklinik Muayene ( Genel Cerrahi ) + Mamografi (Çift  Taraflı) + Meme USG ( Çift Taraflı )

4. NÖROLOJİK CHECK – UP : Poliklinik  Muayene (Nöroloji) + Ekokardiografi + EKG + Glukoz + HDL Kolesterol + LDL Kolesterol + Total Kolesterol +Trigliserid + Sedimentasyon + Kan Sayımı (18 Parametre )

5. PROSTAT CHECK – UP : Poliklinik Muayene (Üroloji ) + Kreatinin + Tam İdrar + Total PSA + Ürüner Sistem USG

6. 45 YAŞ ALTI ERKEK CHECK –UP : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Efor Testi + BUN + GGT + Glukoz + Kreatinin + Potasyum + SGOT (AST) + SGPT (ALT ) +Sodyum + Tam İdrar + Total Kolesterol + Trigliserid + Sedimentasyon  + Kan Sayımı (18 Parametre ) + HBSAG + Akciğer PA

7. 45 YAŞ ALTI KADIN CHECK – UP : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Meme Muayene (Genel Cerrahi) + Poliklinik Muayene (Jinekoloji) + EKG +  BUN + GGT + Glukoz + Kreatinin + Potasyum + SGOT (AST ) + SGPT ( ALT ) + Sodyum + Tam İdrar + Total Kolesterol + Trigliserid  + Sedimentasyon + Kan Sayımı (18 Parametre) + Vaginal Smear + HBSAG + Mamografi + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

8. 45 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK – UP : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Poliklinik Muayene (Üroloji) + Efor Testi (Kardiyoloji) + Alkalen Fosfataz  + BUN + GGT + Dışkıda Gizli Kan + Glukoz + HDL Kolesterol + Kreatinin + Potasyum + SGOT (AST) +  SGPT (ALT) +Sodyum + Tam İdrar + Total Kolesterol + Trigliserid + Ürik Asit + Sedimentasyon + Kan Sayımı (18  Parametre) + TSH + HBSAG + Total PSA + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

9. 45 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK – UP : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Meme Muayene (Genel Cerrahi) + Poliklinik Muayene (Jinekoloji) + Efor Testi +  BUN + GGT + Glukoz + HDL Kolesterol + Kalsiyum + Kreatinin + Potasyum + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Sodyum + Tam İdrar Tahlili + Alkalen Fostafaz + Total Kolesterol + Trigliserid + Sedimentasyon + Kan Sayımı (18 Parametre) + Vaginal Smear + HBSAG + Mamografi + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

10.  YÖNETİCİ ERKEK CHECK –UP : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Poliklinik Muayene (Üroloji) + Poliklinik Muayene (Kardiyoloji) + Ekokardıografi + Efor Testi + Alkalen Fosfataz  + BUN + Glukoz + HDL Kolesterol + Kalsiyum + Kreatinin + LDL  Kolesterol + Potasyum + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Sodyum + Tam İdrar + Total Kolesterol + Trigliserid + Ürik Asit + Kan Sayımı (18 Parametre) + TSH  + HBSAG + Akciğer  PA + Tüm Abdomen USG + Total PSA

11.  YÖNETİCİ KADIN CHECK – UP  : Poliklinik Muayene (Dahiliye) + Poliklinik Muayene (Genel Cerrahi) + Poliklinik Muayene (Jinekoloji) + Poliklinik Muayene (Kardioloji) + Ekokardiografi + Efor Testi + Alkalen Fosfataz + BUN + Glukoz + HDL Kolesterol + Kalsıum + Kreatinin + LDL Kolesterol + Potasyum + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Sodyum + Tam İdrar Tahlil i+ Total Kolesterol + Trigliserid + Ürik Asit + Kan Sayımı (18 Parametre) + TSH + Vaginal Smear + HBSAG + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

12.  SİGARA İÇENLER CHECK –UP : Poliklinik Muayene (Kardioloji) + Poliklinik Muayene (Göğüs Hastalıkları) + Solunum Fonksiyon Testi + Toraks BT + Efor Testi + EKO + Kan Sayımı (18 Parametre) + CRP  + TigE + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Üre + Kreatinin + AKŞ + HDL Kolesterol + LDL Kolesterol + Trigliserid + LipoproteinA + Homosistein + Fibrinojen

13.  ÇOCUK CHECK – UP( 6 – 14 YAŞ ) : Poliklinik Muayene (Pediatri) + Poliklinik Muayene (Göz) + Poliklinik Muayene (KBB) + Poliklinik Muayene (Psikolog) + Poliklinik Muayene ( Diş Hekimi) + Tam İdrar + Dışkıda Parazit Aranması + Kan Sayımı (18 Parametre) + Akciğer PA + Tüm Abdomen USG

14. JİNEKOLOJİK CHECK –UP : Poliklinik Muayene (Jinekoloji) + PAP Smear + Mamografi  + Total Kolesterol + HDL Kolesterol + Trigliserid + Akciğer PA + LDL Kolesterol + SGOT (AST ) + SGPT(ALT) + Kreatinin + Tam İdrar