Aşağı

Çalışan Profili

Personel Dağılımı

Görevine göre  

İdari Personel %35
Sağlık Personeli %35
Doktorlar %16
Hizmetli %13

Cinsiyete göre

Kadın %68
Erkek %32

Eğitim Durumuna göre

%26 Üniversite
%17 MYO
%39 Lise
%18 Orta Öğretim

 

Çalışma Saatleri  08.45 – 18.45

İzin Politikası

Personelimize çeşitli durumlarda kullanılmak üzere mazeret, ölüm, evlilik, doğum v.b. izinler verilmektedir. Yıllık ücretli izinlerimiz ise İş Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

Ücret Politikası

Yılda bir kez yapılan performans değerlendirme sonuçları ve enflasyon değerleri çerçevesinde ücret ayarlanması yapılmaktadır.

 Yemek 

 Yemek, hastanemizin kendi mutfağında hazırlanmakta ve çalışanlarımıza sunulmaktadır