(262) 300 41 41

info@akademihastanesi.com.tr

D-100 Karayolu No:22-24 Yahya Kaptan Durağı

Ovacık Mah. Başiskele / Kocaeli

Sosyal Medya

Yurtiçi Kurs ve Eğitimler

  • Temel Üroonkoloji Teorik Eğitimi, 16-18 Ekim 2009, İzmir.
  • 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi bünyesinde 1. Çocuk Nefroürolojisi Güncelleme kursu, 10 Aralık 2009, Ankara.
  • Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Araştırma ve
  • Üretim Laboratuarı, 23 Mayıs-2 Haziran 2011, Kocaeli.
  • Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 8. Dönem Sınava Hazırlık Kursu, 6-10 Haziran 2012, Ankara.

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Coştur P, Filiz S, Gonca S, Çulha M, Gülecen T, Solakoğlu S, Canberk Y, Çalışkan E. Êxpression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in the azoospermic human testis. Andrologia. 2012 May;44 Suppl 1:654-60. doi: 10.1111/j.1439-0272.2011.01245.x. Epub 2011 Nov 3. (5 kere alıntılanmış)

A2. Oztoprak BG, Gonzalez J, Yoo J, Gulecen T, Mutlu N, Russo RE, Gundogdu O, Demir A. Analysis and classification of heterogeneous kidney stones using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Appl Spectrosc. 2012 Nov;66(11):1353-61. doi: 10.1366/12-06679 (14 kere alıntılanmış)

A3. Ciftci S, Ozkurkcugil C, Ustuner M, Yilmaz H, Yavuz U, Gulecen T. Comparison of transobturator tape surgery using commercial and hand made slings in women with stress urinary incontinence. Urol J. 2015 Apr 29;12(2):2090-4

A4. Kart M, Gülecen T, Üstüner M, Çiftçi S, Yavuz U, Özkürkçügil C.Intravesical Migration of Missed Intrauterine Device Associated with Stone Formation: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Urol. 2015;2015:581697. doi: 10.1155/2015/581697. Epub 2015 Jul 13

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Ozkan T.A., Ozkan L., Gülecen T., Ciftci S., Saribacak A., Ustuner M., Dillioglugil O. The diagnostic role of ca 15-3 and ca 19-9 in renal cell carcinoma. 6th Annual EAU South Eastern European Meeting. October 1-2, Istanbul, Turkey. 2010.

B2. Ozkan T.A, Ozkan L, Yılmaz H, Gülecen T, Ciftci S, Ustuner M, Yildiz K, Dillioglugil O. The proposal of a new method to eliminate tumor bed biopsy in the determination of surgical margins at partial nephrectomy. 6th Annual EAU South Eastern European Meeting. October 1-2, Istanbul, Turkey. 2010.

B3. A. Demir, B. Genc Oztoprak, T. Gülecen, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, N. Mutlu. Development of Time and Space Resolved LIBS Technique and Application in Medical Research”. 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Izmir, Turkey. 2011.

B4. B. Genc Oztoprak, T. Gülecen, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, N. Mutlu, A. Demir “Laser-Induced Breakdown Spectroscopy System Development for Analysis of Kidney Stones”. 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Izmir, Turkey (2011).

B5. Culha M. M, Ozkuvanci U, Ozkan L, Kart M, Gulecen T, Ciftci S, Ustuner M, Yavuz U, Ozkurkcugil C. Management of recurrent bulbar urethral stricture with a new stent allium.
ESGURS, Meeting of the EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons, 14-15 December 2012, Istanbul, Turkey.

B6. Culha M. M, Ozkuvanci U, Ozkan L, Kart M, Gulecen T, Ciftci S, Ustuner M, Yavuz U, Ozkurkcugil C. Comparisonof home-made and industrial meshes that used in sling surgery. ESGURS, Meeting of the EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons, 14-15 December 2012, Istanbul, Turkey.

B7. Culha M, Ozkan L, Gulecen T, Yavuz U, Ustuner M, Ciftci S, Kart M. Comparison of the Dropout Rates of Sildenafil Use and Intracavernous Injection Therapy: A Seven-Year Follow-Up Study. SIU, 32nd Congress of the Societe Internationale d’Urologie. September 30-October 4, 2012, Fukuoka, Japan.

B8. Culha M, Ozkan L, Gulecen T, Kart M, Ciftci S, Yavuz U, Ustuner M. The Role of Penile Traction Therapy for Patients with Peyronie’s Disease. SIU, 32nd Congress of the Societe Internationale d’Urologie. September 30-October 4, 2012, Fukuoka, Japan.

B9. Culha M, Ozkuvanci U, Ozkan L, Gulecen T, Ustuner M, Yavuz U, Ciftci S. Management of Recurrent Bulbar Urethral Stricture with a New Stent: Allium. . SIU, 32nd Congress of the Societe Internationale d’Urologie. September 30-October 4, 2012, Fukuoka, Japan.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. Ensaroğlu F, Dolaşık İ, Halis H, Gülecan T, Temiz S, Yirmibeşoğlu E, Aksu G, Yılmaz K. Mesane Anterior Duvarında Küçük Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi Cilt: 6 SAYI: 2 / 2011

C2. Gülecen T, Cüneyd Özkurkcugil C. Mesane Kanserlerinde İntravezikal Terapi Uygulamaları Sırasında Görülebilen Komplikasyonlar ve Tedavisi. Üroonkoloji Bülteni Cilt:11, Sayı:1, Sayfa 34-40, Mart 2012.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Dillioğlugil MÖ, Demir CG, Müezzinoğlu B, Yılmaz H, Gülecen T, Özkan TA, Dillioğlugil Ö. Prostat Kanserli Hastalarda Malondialdehit, Nitrik Oksit, Prostat-Spesifik Antijen ve Patolojik Evreler Arasındaki İlişki. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi 28-31 Ekim 2009 Istanbul, Türk Biyokimya Dergisi 2009;34:202-203.

D2. Bıyıksız PC, Yalçınkaya E, Filiz S, Gülecen T, Çulha M, Çalışkan E. Testiküler ve Ejekulat Spermi İle Elde Edilen Embriyoların Kalitelerinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 7-10 Ekim 2010.

D3. Ciftci S, Şimşek E, Ustuner M, Yavuz U, Gulecen T, Yılmaz H, Dillioğlugil O. Metastatik Prostat Ca Nedeni İle Medikal ya da Cerrahi Aandrojen Baskılama Tedavisi Uygulanan Hastalarda S/T PSA Oranı Nasıl Etkilenir? 11. Üroonkoloji Kongresi 6-10 kasım 2013 Antalya.

D4. Özkan TA, Özkan L, Gülecen T, Çiftçi S, Sarıbacak A, Dillioğlugil Ö. Renal Hücreli Karsinomda Ca15-3 ile Ca19-9’un Diagnostik Önemi. 9. Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009 Ankara.

D5. Özkan TA, Gülecen T, Turan M, Yılmaz H, Yıldız K, Dillioğlugil Ö. Parsiyel Nefrektomi de Cerrahi Sınır Değerlendirmesi İçin Yöntem Önerisi. 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara.

D6. Özkürkçügil C, Özkan TA, Çorakçı A, Turan M, Yılmaz H, Gülecen T. Total Vaginal Prolapsus, Uterine Prolapsus, Sistosel, Rektosel Tamiri. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, 3-6 Aralık 2009, Antalya.

D7. Özkan TA, Üstüner M, Teke K, Gülecen T, Müezzinoğlu B, Dillioğlugil Ö. Lokalize Prostat Kanserinde Aktif İzlem Yapılan Hastalarda İlerlemeyi Etkileyen Faktörler. 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya.

D8. Özkan TA, Ciftçi S, Gülecen T, Üstüner M, Yıldız K, Dillioglugil Ö. Fuhrman Nükleer Derecelendirmesi Yerine Basitleştirilmiş Gruplandırmalar Kullanılabilir mi? 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya.

D9. Ciftçi S, Ozkan TA, Üstüner M, Gülecen T, Şimşek E, Dillioglugil Ö.Konvansiyonel Böbrek Hücreli Kanserde SSIGN Prognostik modeli UISS Modeline Tercih Edilmelidir. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya.

D10. Gülecen T, Kart M, Üstüner M, Ciftci S, Özkürkçügil C. Üreterosistoplasti. Video sunumu. 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D11. Ciftci S, Yılmaz H, Gülecen T, Üstüner M, Özkürkçügil C. Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Hastalarda Sıkışma Tarzı İdrar Kaçırma Varlığı Olumsuz Bir Faktör müdür? 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D12. Yılmaz H, Ciftci S, Üstüner M, Gülecen T, Teke K, Özkürkçügil C. Detrusor Aşırı Aktivitesi Kaçırma Basıncı (DLPP), Tedavi Seçiminde Bir Öngörücü Olabilir Mi? 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D13. Ciftci S, Yılmaz H, Üstüner M, Gülecen T, Yavuz U, Özkürkçügil C. Sling Cerrahisi Yapılan Hastalarda Ev Yapımı Mesh İle Endüstriyel Meshlerin Karşılaştırılması. 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D14. Ciftci S, Yılmaz H, Kart M, Gülecen T, Aynur BS, Özkürkçügil C. Sling Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve Menapoz Cerrahi Başarıyı Etkiler Mi? 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D15. Üstüner M, Gülecen T, Yavuz U, Ciftci S, Özkürkçügil C. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Kullanılan Subüreterik Enjeksiyon Materyallerinin Cerrahi Başarı Yönüyle Karşılaştırılması. 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D16. Kart M, Gülecen T, Üstüner M, Yavuz U, Özkürkçügil C. Aşırı Aktif Mesane, Vezikoüreteral Reflülü Çocukların Endoskopik Tedavi Başarısını Etkiler Mi? 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya.

D17. Yavuz U, Üstüner M, Yılmaz H, Çiftçi S, Gülecen T, Teke K, Çulha M. Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Patofizyolojisinde Trombosit Aktivite Belirteçleri Rol Oynar Mı? 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi. 5-9 Kasım 2014. Antalya.

Eğitim
İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak.
Tecrübe
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2012 Hakkari Devlet Hastanesi 2013-2015 Sandıklı Devlet Hastanesi 2015-2015 Özel izmit Konak hastanesi 2015-2016 Özel Zeytin Tıp Merkezi 2017-2017
Çalışma Günleri
PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesi

Üroloji